W jakich sprawach pomaga notariusz?

W jakich sprawach pomaga notariusz?

toruńska kancelaria notarialna dobry notariusz pomoc notarialna

toruńska kancelaria notarialna dobry notariusz pomoc notarialna

Z jakimi sprawami należałoby zawitać do kancelarii notarialnej?

W naszym kraju osoba mająca posadę notariusza zajmuje wyjątkowo ważną pozycję, ponieważ nie jest wyłącznie – jak to się powszechnie określa – osobą wzbudzającą ufność, lecz również kimś, kto perfekcyjnie porusza się w tajnikach prawa. Rejent jest zatem pracownikiem publicznym – analogicznie jak policjant – oraz jego przeznaczeniem jest dbanie o interesy Klienta. Do notariusza zawsze przychodzi się z dokładną sprawą i musimy mieć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty. Te, które będą przez niego sporządzone są przyjmowane jako dokumenty urzędowe oraz posiadają tzw. moc prawną. Słowem, to co zostało w takich aktach prawnych sprecyzowane zyskuje ważność. Nie ma się więc czemu dziwić, że do notariusza bezwzględnie musimy zabrać, przykładowo umowy zawarte w bankach, umowę o podziale majątku czy umowę nabycia domu.

Najważniejszym obowiązkiem notariusza jest pracowanie jednogłośnie z kanonami prawa, jednomyślnie z uzyskaną widzą i kompetencjami. Ogólnie rzecz ujmując nie może zatem dojść do „pogwałcenia” przepisów, kiedy osoba mająca posadę notariusza intencjonalnie wykorzystuje swoich Klientów stosując w praktyce liczne błędy i manipulacje. Każdego urzędnika zaufania publicznego obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej, jaki dobrze określa to, jak na przykład rejenci muszą postępować.

Oświadczenia, jakie konstruujemy samodzielnie, przykładowo umowę podnajmu garażu, pismo o pełnomocnictwie bądź pisma o oddaniu darowizny, w sumie nie są objęte przymusowym poświadczaniem przez rejenta. Przeważnie widnieje przy nich pieczęć notariusza, jeżeli zależy nam na tym, aby podnieść doniosłość i wiarygodność określonego dokumentu. Ogólnie rzecz ujmując mówiąc – w ogóle nie ma takiego zobowiązania, więc nie trzeba denerwować się o dodatkowe zaświadczenia.

Polskie prawo uwzględnia jednak te okoliczności, w jakich notariusz jest zwyczajnie konieczny. Można do nich zaliczyć akty, które bez jego pieczęci są przyjmowane za nieważne.

Niżej umieszczone są niektóre spośród tych dokumentów:

Deklaracje kupna oraz odsprzedaży jakichkolwiek nieruchomości – apartamentów, domów wielorodzinnych, działek przeznaczonych pod budowę domu, rejonów rolnych, działek rekreacyjnych etc.

Wysłanie darowizny, jeśli ofiarą jest nieruchomość

Sprzedaż prawa do lokalu spółdzielczego

Umowa rozdzielczości majątkowej, czyli tzw. intercyza

Podzielenie spadku, w przypadku kiedy należy do niego jakaś nieruchomość

Dokumenty dla spółek, np. zbycie udziałów

Wyszczególnione u góry dokumenty muszą posiadać koniecznie pieczęcie i podpis notariusza. Różne inne nie muszą mieć układu aktu notarialnego, można opracowywać je w niezależny sposób. Trzeba pamiętać, że jedynie umowy zatwierdzone przed rejentem naprawdę są zgodne z literą prawa.

Jeśli mamy na uwadze spółki handlowe, wtedy muszą one podpisywać w asyście notariusza, m.in. statuty, dokumenty dotyczące majątku firmowego, oświadczenie dotyczące przejęcia przez wspólnika dokładnej części udziałów.

Wykonanie umowy w Kancelarii Notarialnej oraz uzupełnienie jej pieczątką oraz podpisem rejenta podlega stosownym opłatom. Są one stosunkowo wysokie, lecz zależne są zwłaszcza od wartości przedmiotu umowy. W przypadku kiedy ktokolwiek zamierza odstąpić nieruchomość wartą co najmniej kilka milionów złotych, wtedy musi koniecznie liczyć się z ogromnymi sumami. Ostateczna taksa jest określona przez Ministra Sprawiedliwości, jednak naprawdę jest ona wysoka. Rejenci wcale nie są przymuszeni do wyznaczania najwyższych opłat, a co najważniejsze – „walka” między notariuszami sama wymusza ich obniżenie. Do notariusza zmierzamy przeważnie w szczególnie ważnych sytuacjach, a więc takich które potrzebują zaręczenia poprzez osobę trzecią lub planujemy przechować wysoką sumę pieniędzy.

Czy są ponadto jakiekolwiek koszty prócz taksy notarialnej?

Prócz tego, że osoba mająca posadę notariusza musi wziąć za swoją pracę wynagrodzenie, należy zapłacić podatek, przykładowo od darowizny i uregulować opłaty sądowe. Kwoty owe są udostępniane przez notariusza odpowiedniemu urzędowi skarbowemu lub sądowi. Na każdym dokumencie trzeba dobrze skontrolować, co powinniśmy spłacić. Szczególnie często Interesanci piszą do Kancelarii w Toruniu i pragną natychmiast uzyskać informacje dotyczące tego, ile konkretnie co będzie kosztować. Tylko w przypadku taksy jest możliwość negocjacji sumy, bowiem na różne inne opłaty osoba pełniąca funkcję notariusza zwyczajnie w ogóle nie ma wpływu.

Jakich działań nie może podejmować się notariusz?

Głównie – rejenci nie powinni podejmować się prac, jakie przeszkadzałyby w którymkolwiek sensie w spełnianiu zobowiązań osoby zaufania publicznego. Osoba pełniąca funkcję notariusza absolutnie nie może stąd zajmować się dziedziną handlu, pośrednictwem (m in. w sprzedaży mieszkań) czy doradzaniem w interesach.

Po drugie – absolutnie nie powinien podejmować pracy bez akceptacji izby notarialnej, o ile nie będzie to zawód uczonego, pedagoga bądź będącego powiązaniem obu.

Po trzecie – pod jednakową nazwą może pracować wielu rejentów (np. w postaci spółki cywilnej) niemniej z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli planujesz wiedzieć o wiele więcej, wejdź w odnośnik po prawej stronie – Notariusz Toruń

Strona używa cookies
Ok