Opodatkowanie spadku – porady prawnika

Opodatkowanie spadku – porady prawnika

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

Jakie opłaty obowiązują osoby, które otrzymały spadek?

Po śmierci najbliższej osoby, przykładowo męża bądź ojca, zazwyczaj zyskujemy spadek. W wybranych sytuacjach niezwykle cieszy on wszystkich dziedziczących, bowiem wiąże się ze sporymi przychodami. Wtedy należy koniecznie uiścić podatek do urzędu skarbowego, bowiem wskazaną okoliczność reguluje akt prawny z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Należy pamiętać, że można otrzymać nie tylko pieniądze oraz nieruchomości, lecz też niespłacone pożyczki. W przypadku kiedy matka lub ojciec nie rozliczy ich podczas swojego życia, po krótkim czasie przechodzą na następnych członków rodziny. Można się przed tym bez wątpienia uchronić, m. in. wyrzekając się spuścizny przyjmując właściwą umowę. Warto iść do doświadczonego prawnika, który przybliży nam tajniki prawa oraz zaproponuje, w jaki sposób mamy działać.

Które dobra materialne są opodatkowane?

Obiektem opodatkowania są na przykład: dziedziczenie naturalne, nabywanie spadku określonego w testamencie, zachowek (jeżeli następca teraz jest przeoczony w testamencie), depozyty finansowe (w tym przypadku zmarły członek rodziny powinien oddać tzw. dyspozycję w przypadku śmierci), fundusze inwestycyjne, a także całkowity kapitał ulokowany za granicą (lecz w tym miejscu w czasie otwarcia spadku osoba otrzymująca spadek musi posiadać obywatelstwo RP lub być polskim podatnikiem).

Musimy zapłacić ponadto podatek wówczas, kiedy uprawomocni się rozstrzygnięcie sądu w sprawie dziedziczenia. Generalnie, jeżeli sąd ustanowi uzyskanie spadku. Jeśli wynajmujemy w niniejszej sytuacji adwokata, wtedy on musi obowiązkowo nam oddać orzeczenie sądu. Prawie tak samo jest wtedy, kiedy akt notarialny poświadczający dziedziczenie zostanie zarejestrowany.

Kwoty zwolnione od podatku

Istnieje dużo przypadków, w jakich krótko mówiąc nie powinniśmy płacić podatku od spuścizny czy darowizny. W regulaminach określa się trzy sekcje podatkowe. Do pierwszej należy bliska rodzina: małżonek, ojczym i macocha czy pradziadkowie. Do drugiej zaliczają się dzieci siostry, wujowie lub współmałżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy przynależą kolejni nabywcy majątku. Kwoty wolne od podatku są określane zgodnie z kategorią, do której przynależy następca. Dla pierwszej grupy jest to stawka około 10.000 zł, dla drugiej – przeszło 7.000 zł, natomiast dla trzeciej – niemal 5.000 zł. W sytuacji, kiedy wartość majątku w zasadzie nie przekroczy podanych powyżej kwot, absolutnie nie powinniśmy kierować dodatkowych papierów do urzędu skarbowego.

Zaś, jeżeli zyskamy spadek, jakiego wartość jest dużo wyższa aniżeli stawka wolna od podatku, wtedy należy złożyć zeznanie podatkowe. Trzeba wykonać to w urzędzie położonym w rejonie zamieszkania spadkobiercy w ciągu jednego miesiąca od dnia usankcjonowania orzeczenia sądu. Wtedy otrzymamy decyzję urzędu o wartości podatku, jaki należy uiścić w czasie dwóch tygodni. Podatek waha się w przedziale od paru do kilkunastu procent oraz jest uzależniony od zakwalifikowania do konkretnej klasy podatkowej.

Zrzeczenie się dziedziczenia – przepisy, umowy, przywrócenie prawa

Zgodnie z prawem każdy dziedzic posiada zdolność zaniechania otrzymania spadku, np. w sytuacji, jeżeli po zmarłym mężu pozostają jakieś nieuregulowane wierzytelności. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) następca może zaaprobować umowę ze spodziewanym spadkodawcą, w której zrzeka się przejęcia majątku. Wspomnianą umowę należy uznać przed otwarciem spadku i jest ona konstruowana w razie śmierci testatora. Umowę musimy bezwzględnie nawiązać u notariusza, ponieważ inaczej nie będzie miała mocy prawnej.

Trzeba wspomnieć, że jednym z kluczowych rezultatów rezygnacji z dziedziczenia jest całkowite usunięcie z dziedziczenia dzieci, wnuków i kolejnych krewnych. Bynajmniej nie możemy również w niniejszej sytuacji wziąć zachowku.

Po zrzeczeniu się dziedziczenia możemy wnosić o przywrócenie takiego prawa w dwóch sytuacjach:

1. Spadkodawca wpisuje nas w akcie „ostatniej woli” – w tym przypadku wcale nie chodzi o dziedziczenie z mocy ustawy, lecz o dziedziczenie z mocy testamentu.

2. Mamy możliwość iść po raz kolejny do rejenta i zaaprobować umowę o wznowienie prawa do dziedziczenia.

Czy mam prawo do zachowku?

Każdy z nas posiada prawo do zarejestrowania testamentu i wykluczenia z niego poszczególnych członków rodziny, m. in. takich, którzy od kilkunastu lat nie utrzymywali z nami kontaktów. Co więcej jedyną osobą wpisaną do testamentu jest osoba spoza rodziny. Zachowek przypada dzieciom, wnukom, współmałżonkom i rodzicielom, którzy:

  • Nie są w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Bynajmniej nie odstąpili od spuścizny
  • Nie poddali w wątpliwość spadku
  • Nie byli uznani za niegodziwych
  • Mając na uwadze współmałżonka – jeżeli nie doszło sądowego zakończenia związku z winy potencjalnego spadkobiercy

Jeśli zaabsorbował Cię niniejszy tekst, kliknij w odnośnik po prawej stronie – Adwokat Toruń – a odnajdziesz znacznie więcej informacji, np. poradnictwo prawne.

Strona używa cookies
Ok